www.olivervulovic.com

Petrićev oprostaj

U stilu nekadašnjih Ferdinandovih namesnika Bosne , gospodin Volfganf Petrić je poručio Srbima da je hapšenje Mladića i Karadžića neophodno , jer bi se tako skinula "kolektivna odgovornost" sa srpskog naroda.Gospodin Petrić je već doneo odluku da je srpski narod u celosti odgovoran za sva dešavanja u poslednjih deset godina ne samo na teritoriji Bosne i Hercegovine , već na teritoriji celokupne bivše SFRJ i poručuje da ako nećemo da tako i ostane, urgentno pomenutu dvojicu ljudi predamo tzv.Tribunalu u Hagu. Olako,kao što je donosio odluke o sklanjanju izabranog predsednika Republike Srpske,gasio partije i sklanjao narodne tribune,kao što je poklanjao muslimanima i hrvatima srpske teritorije,hapsio dinamitom i kundacima po glavama i uperenim cevima prema školskoj deci, Petrić nadmeno , kao bečki kurator celog jednog naroda, objavljuje svoj najnoviji Besheid kojim okončava mandat Visokog predstavnika u Bosni.

Od dolaska ovog čoveka na naše prostore, još kao austrijskog ambasadora u Beogradu , Srbi se pitaju odakle crpi svoje antisrpstvo.Odlaskom Nj.Ex. dr Mihaela Veningera ,Petrićevog prethodnika, inače nosioca ordena Sv.Save, koji je hteo i umeo da amortizuje grube glasove sa Alpa koji su se javljali za njegova mandata i da biranim ali duboko emotivnim i hrišćanski nadahnutim recima pokuša da objasni slušaocima u Srbiji da pozicija njegove vlade i pored svih ekscesa nije antisrpska,dolazak Petrića je bio vraćanje na rečnik i ponašanje austrijskih činovnika iz zemunskog magistrata.Nakon izbora za Visokog predstavnika u Sarajevu , shvatili smo zašto je Petrić govorio i radio , kako je već govorio i radio , a tokom njegovog mandata,shvatili smo i da mu to i nije tako teško, uzimajući u obzir njegovu ličnu odioznost koju je , potrudio se to da dokaže i delima ,gajio prema srpskom narodu.Njegovo , srčano zalaganje za bombardovanje Srba , ogavno ogovaranje celog našeg naroda u bečkom kafeu Central kao da su bili najbolji delovi CV-ia jednog pretedenta na mesto izaslanika trilateralnih mrzitelja svega što je srpsko.Da li se neko posle svega uopste u Srbiji čudi što će takvog Petrića naslediti Pedi Ešdaun , najnoviji produkt Trilaterale za Srbe ?

U Petrićevim javnim podsećanjima na završeni rat u Bosni nije nikada bilo mesta za mrtve mladiće iz Dobrovoljačke ulice,konvoja u Tuzli,poklane pripadnike medicinske ekipe na Jahorini,mučene i ubijene Srbe u Jugobankinom podrumu u Sarajevu , snajperima ubijenih devojčica na Grbavici,jevrejsko groblje,Ozrensku ulicu,Skelane,Bratunac,i mnoge druge situacije , kada su stradali Srbi. On je , opčinjen "denacifikacijom" Srba , u čemu je sebi pronašao bitno mesto , namrštenog lica gasio srpske televizije,radio stanice , štampu i u slobodnom vremenu sa najvećim Srboubicama po sarajevskim minderima i divanima pravio liste za Hag. Crkve nam nije rušio , ali nam ih nije ni popravljao , jer ni u svoju nije išao.

Odlazi Petrić, a ljude koje je u skladu sa načinom na koji je vodio politiku, patološki mrzi , Mladića i Karadžića , narod i dalje uspešno čuva i brani. Lament nad našom sudbinom , sa proročkim rečima o našoj kolektivnoj odgovornosti , kojima kao da upozorava svog naslednika , haškog lažova i skupljača otpadaka sa prijema na kojima se vodila ozbiljna politika , Pedija Ešduna , politički mrtvac Petrić se vraća u okruženje gde neće morati da diplomatskim pokretima i retorikom prikriva grč na licu i duši sa kojima je prvi puta i došao među nas . Neka mu je srećan put bez povratka , sve mu je oprošteno . Hristos Voskrese !