www.olivervulovic.com

Poseta Zorana Živkovića Americi

Nacija sa kojom su kroz istoriju sve države nasilnice kad-tad morale da potpisu mirovne ugovore po principu ve viktis, ovih dana je do živela da joj prvi među jednakima iz redova ileganih uzurpatora izvršne vlasti u Srbiji, Zoran Živković, iz Amerike poruci da je otvorio širom vrata Srbije i dao sva ovlašćenja i privilegije američkim obaveštajcima, u cilju realizacije akcije kidnapovanja i zatamničenja bivšeg generala odmbrambenih snaga Republike Srpske, gospodina Ratka Mladića, i bivšeg predsednika Republike Srpske, gospodina Radovana Karadžića. To je ono što je Zoran Živković smeo i imao obraza da za sada u svom javljanju iz Amerike prizna naciji a dok ćemo nove klauzule iz ovog modernog pacta convente, saznati kada se kvazimajstori propagande iz DOS-a i DSS-a odluče da opet nemušto i traljavo iskreiraju novu političku aferu ili krizu u Srbiji u cilju očuvanja svoje demokrature čije ćemo posledice osećati još dugi niz godina unapred.

Poseta Zorana Živkovića Americi, je prirodan sled događaja nakon iznenadne posete Kolina Pauela Beogradu i naglog pada autoriteta Vilijema Montogomerija, iznurenog porodičnim skandalima i inače do skora pravog i jedinog vlastodršca u Srbiji, koji se čas nalazio u redakciji NIN-a da smenjuje Bebu Popovića,čas u vladi Srbije da da instrukcije oko Šljivančaninovog hapšenja a čas je slao emisare u Vranje da smenjuje srpske vladike. Ovom posetom je od naroda "pročitani" DOS, želeo da ispuni više ciljeva, koje su u stilu nekadašnjih portparola centralnih komiteta i SSRN-a pokušali da predstave kao vrhunske diplomatske uspehe, no, Živković se vratio punih usta "saveznistva" sa Amerikom a sa rukama iza leđa, punim novih ultimatuma i naređenja.

"Denacifikacija" Srbije i Srba, jednostavno mora biti po amričkim shvatanjima do

kraja doveden proces čiji kraj mora biti krunisan osudom Slobodana Miloševića u Hagu, našim potpisom i saglasnošću na projekat "nezavisnog Kosova", rasturanja naše vojske, priznavanja nezavisnosti Crnoj Gori, odricanja od Srba u Republici Srpskoj , odustajanje od insistiranja na ispunjavanju prava povratka Srba na Kosmet i u Republiku Hrvatsku kao i odustajanje od naše tužbe protiv NATO država, za koju je jedan gospodin iz redova američke administracije, gospodinu Zoranu Živkoviću u lice rekao da je idiotska. Dakle, gospodin Živković je stoički i sa osmehom saslušao od predstavnika administracije koja ne priznaje međ.sudove osim one koja sama napravi, da je NATO agresija nesto sasvim u redu i prirodno, čak i sa stanovišta međunarodnog prava a da je naša tužba zbog te agresije idiotska. Verovatno možemo očekivati da će jednog dana, ako ikada više u svojstvu premijera poseti Ameriku, gospodin Živković se vratiti i reći da je i sama ideja suverene srpske države idiotska, za šta će imati uporište i u ustavu koji namerava da sa grupom istomišljenika oktriše sledeće godine a u kojem se Srbi pominju samo u teškoj nužnosti.

Trio koji trenutno razvlači i razapinje Srbiju (DS; DSS; G17+) uz pomoć par urlača iz vladinih i nevladinih grupa je shvatio da se politički pešćani sat u Srbiji opet okrenuo da meri vreme i da ma kako sporo i otesano cureo, svakog momenta pokazuje kako je njihovom eksperimentisanju sa državom i narodom kraj veoma blizu te su zbog toga sve nervozniji i u svojoj oholosti i nadmenosti, koja je karakterisala i način njihovog vladanja, i ne pokušavaju tu svoju nervozu i zlovolju da sakriju. Mnogo je pitanja i računa na koja će morati da odgovore i da ih plate gospoda iz DOS-a , a nešto kasnije i iz DSS-a, kada narod bude pitao i naplaćivao. Iskreno se nadam, da će makar tada, u trenucima svog poraza i narodne osude, izbeći da kopiraju svoje kolege i nalogodavce iz Amerike i da neće buduće tužbe protiv njihove štetočinske politike nazvati idiotskim.