www.olivervulovic.com

Država - Od Pazara do veresije

U zemlji Srbiji i srpskom narodu, na ovoj teritoriji koju stranci zovu Srbija i Crna Gora a koju, mi da se pitamo ne bi ni znali više kako da je nazovemo, vazda sve ide naopačke. Manja država članica, Autonomne pokrajine, nacionalne manjine i regioni najpre ostvare sva do sada poznata i nepoznata prava iz korpusa prava koja pomenutim subjektima garantuju ili u hodu smisle evropske i svetske konvencije, institucije i Solanini lex specijalisi, pa tek onda krenu u oružane sukobe sa većinskim narodom i državom od kojih pomenuta prava uživaju, ne bi li ta ista ostvarena prava kasnije iskoristili kao argumente i instrumente u smislu apsolutne posebnosti te putem nasilja ostvarili secesionističke ciljeve, koji su u stvari i bili ona krajnja želja u kompletnom procesu. Po takvom scenariu smo imali sukobe na Kosmetu, Jugu Centralne Srbije, incidente u Vojvodini, a evo na kraju i u Novom Pazaru, najvećem gradu u Raškoj oblasti.

Sa radom se zahuktao Univerzitet koji je uz pomoć građana i države zaživeo u ovom gradu i koji je jedini neteološki univerzitet u Evropi koji za čelnika ima muftiju, u školama se uči na bošnjačkom jeziku i programu , slobodno se ispoveda islamska vera i slave njeni najveći praznici, neguje se i čuva muslimanski nacionalni i kulturni identitet, mediji su slobodni ali, već se u znak zahvalnosti na sve dobijene benificije od strane građana nouniverzitetskog centra u Srbiji, kamenuju sveštenici SPC koji hitajući u praznične dane u svoje crkve i manastire prolaze glavnom ulicom grada. Država je radi mira u kući do sada uvek žmurila na problem progresivnog iseljavanja pravoslavnog stanovništva iz Raške oblasti, skrnavljenja pravoslavnih hramova(Sopoćani), bujanje divljih fabrika sa piratskim programima proizvodnje (turski teksas sa italijanskim oznakama), gangsterskih obračunavanja između tržišne konkurencije (paljevina kineskog tržnog centra), šverc prema i iz Kosmeta(oružje, drvo, šećer, brašno, keš novac), separatističke izjave da se muslimansko stanovništvo nije do sada nikada pitalo da li želi da bude deo pravnog sistema Srbije (Vasvija Gusinac SDA, bivši predsednik SO), šovinistička divljanja na sportskim terenima (odbojkaška utakmica ženske reprezentacije SCG), i poslednje i najbitnije, na problem terora od strane naoružane organizovane bande koja pod vođstvom Sulejmana Ugljanina teroriše građane (oružani napadi na sedište i ljude iz suparničke političke partije) i koja ne dozvoljava da institucije sistema zažive u gradu te da koalicija koja je formirala vlast nakon poslednjih opštinskih izbora uđe u opštinu i gradska preduzeća. Sve bitnije zgrade i institucije u gradu su pod vidljivom i nevidljivom oružanom kontrolom Sulejmanove falange a čelnici ostalih partija se prate, prisluškuju i zastrašuju. Ma kako pomno slušajući lutajuće reportere, snimljene reportaže i ostale pokušaje da se celokupna situacija organizovano smesti u benigne okvire, treba da steknemo blazi utisak, ne može se pobeći od istine da je u Novom Pazaru haos, da gradom vlada paramilitarna organizacija, da institucije sistema ne funkcionišu, da je nemuslimansko kao i lojalno državi muslimansko stanovništvo zaplašeno. Od ovakve situacije do kopanja rovova oko Vojničkih livada (lokalna kasarna) na osnovu dosadašnje prakse, neće proći puno vremena a država će opet biti iznenađena i nespremna.

U gradu se već zna gde žive „njihovi“ i gde žive „naši“, sa čije se god strane gledalao. Vahabitska publikacija je lako dostupna, homogenizacija po nacionalnom osnovu je dovedena do kraja. Muftija Zukorlić, u pokušajima da situaciju smiri, više vodi diplomatske akcije i govore nego što propoveda. Barutni oblaci se spuštaju sve niće nad gradom a država i dalje ćuti, žmuri, okreće glavu, jednom rečju samoautistira u odnosu na sve nagomilane probleme. Jednostavno, niko ne sme da uhapsi Sulejmana Ugljanina, kao bajagi šefa političke partije, a u stvari čoveka koji je novopazarski Hasan Čengić sa dobrim predispozicijama da se u budućnosti sa njim sretenemo kao sa novopazarskim Naserom Orlićem.

U isto vreme sa severa, iz Vojvodine se čuju glasovi Nenada Čanka, kako je 2005-a godina, godina raspleta za Vojvodinu, pokušavajući da veštački iskreirane probleme sa mađarskom nacionalnom manjinom i pitanja pokrajinskog budžeta i novca od privatizacije, a koje je je sve i iskreirao u sadejstvu sa mađarskom tajnom policijom i militantim lokalnim mađarskim političarima u Vojvodini, gurne u zajednički paket pregovora o Kosmetu, koji se očekuju takođe ove 2005-e godine i na taj način bude za korak bliži vaspostavljanju nove KK monarhije. Jednostavno, niko ne sme da uhapsi Nenada Čanka, za sada bučnog separatistu i nacionalnu štetočinu, sa dobrim predispozicijama da se u budućnosti sa njim sretnemo dok bude jurišao sa zašiljenim novovojvođanskim barjacima na državne institucije.

Ujedinjena loža crnogorske hunte i nikotinskog kartela ne propušta ni jednu šansu da iskoristi svaki trenutak slabosti u koji upadne Srbija u operaciji spašavanje glava od italijansko-evropskog pravosuđa putem razbijanja Državne zajednice. Jednostavno, niko u Evropi ne sme da uhapsi Mila Đukanovića, dok se operacija razbijanja Srbije ne završi.

Na Jugu Centralne Srbije šiptari nisu zadovljni što imaju sve osim svojih oružanih snaga te je sada na dnevnom redu pokušaj sklanjanja vojske i stvaranja „mešovite policije“ tipa KZK na Kosmetu u koji je ušla kompletna OVK , pa se ovi iz Preševske doline nadaju da će na isti način naći uhlebljenje i za bivšu OVMBP te tako neće dolaziti do toga da granica sa Makedonijom ili adm.linija sa Kosmetom bude više tako dobro čuvana i da, do sada odličan profit od trgovine drogom i oružjem, bude znatno smanjen. Jednostavno, niko ne sme da hapsi po Preševskoj dolini da Soren Jesen Petersen uz Solaninu pratnju ne bi prešao i na ovu stranu adm.linije.

Na Kosmetu, carstvu nasilja i pljačke, jednostavno, niko ne sme da uhapsi Haradinaja, da ne dođe do situacije da srpska vojska sa pratnjom pređe na onu stranu adm. Linije.

Jednostavno, i kao država i kao narod samo polupostojimo i niko u ovoj postojećoj državi ne sme da uhapsi one koji takvom državom vladaju i takvom je održavaju jer, u stranoj štampi piše....... neverovatno ali istinito, u šumadiji u poslednje vreme nije zabeležen ni jedan incident.