www.olivervulovic.com

Suze devičke

Novomučenice devička, suza Tvojih nedostojan
oproštaj i utehu tražim
za sve nas, od Tebe i pogleda Tvog dalekog.

Joanikija moli i kaži,
da je molitva Tvoja u suzi, za sve i svakog,
da u njoj ipak ima mesta
i za nas plašljive i grešne sa Severa,
nas, koji koji nikad ne saznasmo šta je Hristova nevesta,
nas, živećih životima velikih nevera.

Moli ga suzom i dahom koje ti htedoše oteti,
moli Ga, majko i sestro,
već nas je mnogo na mestu od Lazara ukletih.

Reci Mu i nek prenese,
i ako krivi za sve suze Tvoje,
nek nam grešnima preko njih milosti snese
da nam suve oči i srca tupa, ljubavlju Svenežnog se oboje.

Plačem čujući te skrivenu usred plamena pored čestica iz ćivota
kako se ipak i za nas moliš mila.
Plačem i ako suze moje neće pomoći,
ne za ovoga života.

Pitam se da li je i jedna suza moja i naša ikada čestita bila,
i zašto molitva moja, naša, nikada ne pomaže ?
Plamen te strže i shvatih da je devstvenost molitvenih suza Tvojih
pred Njim, jedina nada koja ostade i koja je uistinu nada bila.

Zato,
moli ga suzom i dahom koji Ti ne uspeše oteti,
moli ga majko i sestro,
već nas je mnogo na mestu od Lazara ukletih.