www.olivervulovic.com

Srpsko srebreničko Urbi et EU

 

Demokratura u Srbiji je „srebreničkm deklaracijom“ , nakon SOFA sporazuma i Euleksa, nastavila da zadaje smišljene udarce i nacionalnom biću i samom postojanju države. Sistemom koji odavno primenjuje njihov NATO naredbodavac - „ ujedi pa poljubi“, kao ekvivalent štapu i šargarepi, nastvljaju sitnim kvazinacionalističkim izletima u sveri njihovih imaginarnih „diplomatskih pobeda“ i naknadnim prosrpskim skupštinskim rezolucijama da prikriju krupne veleizdajničke poteze koje beskompromisno vuku u samoj Srbiji. Otpor je nikakav, sveden na tanku i prekrhku povezanost sujetnih i narcisoidnih večitih čuvara nacionalnog i razočaranih petooktobaraca. Uvredljivo je da koalicija čoveka koji je sa Đinđićem isporučio Miloševića a Crnu Goru predao narkokartelima i Vašingtonu i prostačine koja se za vreme bombardovanja krila po kukurizima izbegavajući vojni poziv a koja, navedena koalicija, očijuka sa oba krila onoga što se nekada zvalo najjačom partijom u državi, bude jedino (ali demokraturi veoma svrsishodno) medijski eksponirano kao organizovani srpski otpor.

Pre započinjanja konačnog otpora grupi na vlasti koja je već sebe počela da vidi kao nepomerljive namesnike sa apsolutnim infalibitetom i nezabludivošću u stilu i formi rimskih pontifikusa i je dine „poštene ineteligencije“ koja nastavlja dela njihovih deda i očeva, oni koji bi hteli da stanu na put ovoj višeglavoj nemani, čije su prazne glave u Beogradu, mozak u Vašingtonu a telo u Briselu, morali bi prvo dobrano sebe da preispitaju sa kime u Srbiji treba da se udruže u ostvarivanju projekta „oslobođenja Srbije“.

Izazivanjem unutarcrkvenih pučeva, brigadisanjem vojske, apsolutnom kontrolom nad SANU, kriminalnom rasprodajom državne imovine, pomenutoj nemani nije potrebno baš još mnogo vremena da konačno izađu pred svoje mentore sa ogromnom tačkom na kraju referata o konačnoj i apsolutnoj državnoj, nacionalnoj, kulturnoj i ekonomskoj devastaciji svega onoga što je imalo srpski prefiks. Dveri, Nacionalni klub Vidovdan, Narodni pokret Srbije, Forum za svet ravnopravnih, nacionalno svesni delovi SPC , te isto takvi ekonomisti, generali Vojske i akademici moraju urgentno da prvo organizuju Javnu sednicu Nacionalnog savetovanja o položaju Otadžbine, na njemu donesu vrlo malo po broju ali potpuno precizne zaključke i bezuslovno, lišeno svega politikantskog, salonskog i medijski našminkanog, utru put političkom savezu koji će zaustaviti sunovrat u kome je bombama i prvobitnom akumulacijom kapitala ovaj narod do sada bio razoružan i lišen svake nade.

Budući politički savez više ne sme da sakriva da je narčetanijski nadahnut, od toga da Kosmet neće braniti samo diplomatijom, da će hapsiti i suditi izdajnicima, razbijati kriminalne ekonomske konzorcijume, RTS preimenovati u SRT, ukinuti VANU, centralizovati državu, smanjiti nadležnosti pokrajina do granice da je svaki separatizam u budućnosti osuđen na neuspeh, prekinuti diplomatske odnose sa svim državama ko je Kosmet priznaju kao državu, javno imenovati Rusiju kao osnovnog i glavnog strateškog partnera sa otvorenim vratima ka Kini, Indiji i EU, jasno odbaciti mogućnost bilo kakvog povezivanja sa NATO paktom i bez prikrivanja obznaniti srpske interese u BiH i Crnoj Gori.

Neophodnoje i da se budući savez i jasno pozitivno odredi prema vojnom prisustvu Rusije u našoj državi i reaktivisanju članstva u savezu Rusija – Belorusija.

Ne pojavi li se hitno u Srbiji politički savez sa većinom gore navedenih ciljeva i tako za početak makar uspori rad interesne grupe koja vlada Srbijom, možemo se se nadati da ćemo ostati u broju i teritoriji naših Lužičkih imenjaka.