www.olivervulovic.com

Kad Zapad pokuca mečki na vrata

EU i SAD su na primeru Ukrajine pretrčale Godoa i uletele pravo u Beketove usrane i upišane pelene.

U pokušaju da i tamo negiraju istorijske istine i stvore novi iz niza strategijski predviđenih neprirodnih poredaka koji su planirali da na mala vrata uvedu u Međunarodno pravo,na silu mu iskreiraju istorijsko uporište, EU i SAD su se u Ukrajini zaprepašćeno zakucale u vojno-politički rezultat namenjen protivniku, politički kontrastrukturalizam i uz put nepovratno urušile ideal savremenog zapadnog egzistencijalizma.

Baš onde gde su se kroz istoriju sve propasti zapadnih ideoloških zlopotreba uvek i dešavale, na ruskom tlu.

Građanka Simferopolja je u direktnom prenosu a u skajp kameru CNN-a doslovce rekla : želimo da se vratimo u ono što se nekada zvalo Sovjetski Savez.

Na Krimu, u Odesi, Harkovu, Dnjepetrovskom, Donjecku ih je sačekao duh Dostojevskog, otpor u vidu polifonije realnog i duhovnog, kako u smislu u narodu prihvaćenih autorovih političkih i filozofskih uzansi tako i dinamike autorovog porodičnog porekla i književne tehnike kojom se služio kao primera nepomirljivog kretanja ka pravednom kao osnovi svakog ustrojstva.

Sve nabrojano je jednostavno priroda tamošnjeg naroda koji im se isprečio.

Sve nabrojano je priroda prirodnog i zato kao takvo jeste prepreka nasrtaju EU i SAD-a.

Događaji pretiču strategije tako da kompletno dejstvovanje SAD i EU u Ukrajini zbog ogromne brzine neprirodnog delovanja ne samo da nije više segment postmoderne,nije više ni segment njene neke reformacije već kontrareformacije i proces se neće tu zaustaviti.

Suština njihove politike je i zvanično postalo legalizovanje negacije prava na život bilo kojeg živućeg damara na planeti ako pulsira suprotno u od njih zadatom smeru i ritmu.

Zbog toga ruska zvanična politika više ne pridaje nikakav značaj propagandi zapadnih medija.

Nije više u pitanju geopolitičko nadmetanje, već gola borba za opstanak.

Crnilo kao osnovna boja saveznika EU i SAD u pohodima na slovensku pravoslavnu civilizaciju je oličeno u fizičkim, duhovnim, filozofskim, političkim i najzad i pravnim naslednicima fašizma, nacizma, inkvizicije,kolonijalizma, robovlasništva,paganstva i svakojakog olultizma.

Odavno dobro i zlo nisu tokom sukoba tako fizički bili bliže jedno drugome nego na primeru Ukrajine.

Na srpskom, iračkom, libijskom i sirijskom primeru dobro i zlo su se sudarali nimalo nevažnim eksponentima ali u Ukrajini se sudaraju suštinama.

Zato je ta bitka važna i za nas ovde u Srbiji, Republici Srpskoj ,Crnoj Gori i Makedoniji.

Ona bi trebala da bude važna celoj planeti ali ko će se enormno zabrinut za opstanak sopstvene civilizacije osvrtati i čekati na reakciju i svih ostalih ugroženih.

Na to čekanje svojevremno nisu bili spremni ni sveti Sava, Karađorđe, Miloš, Princip, Mišić, Stepanović, Tepić, Karadžić , Milošević.

Rusija nije država u zapadnom smislu narodne organizacije nego pored toga i besmrtni organizam koji pamti pa zato na takvo čekanje sada nije spremna.

Delovaće. Pobediće. Spasiće se.

Nadam se i molim da nije daleko trenutak kada će se EU i SAD zlu kao otpor na našim trgovima pojaviti sinergija pouka, životne filozofije i nacionalne prosvećenosti Njegoša, sv.Nikolaja, Andrića, Dučića, Crnjanskog, Selimovića, kada će neka hrabra srpskinja u CNNovu kameru reći hoćemo u ono što je istinska Srbija.