www.olivervulovic.com

Stranačka hitna pomoć

U senci Ahtisarijevog Kosmetskog antisrpskog mešetarenja po Njujorku i konačnog Tadićevog uspeha da na marginama Generalne Skupštine OUN čak dva puta vidi Buša, jednom stojeći a drugi put sedeći zaokruglim stolom, u Srbiji se i dalje dešavaju afere koje su i dalje glavna krakteristika naše tranzicije, a koje imaju ogromnog lošeg uticaja na kvalitet našeg svakodnevnog života, a sudeći po poslednjoj aferi u Hitnoj pomoći, Boga mi i na kvalitet postupanja sa nama pred samu smrt ili odmah nakon njenog nastupanja.

Privatne klinike, poluklinike i ambulante u Srbiji odnesu barem nekoliko života godišnje jer su lekari koji za njih rade u honorarnom statusu i pacijente leče već dobrano iscrpljeni i umorni od svojih svakodnevnih poslova na svojim slabo plaćenim stalnim radnim mestima, te je ondai razumljivo što se, statistički gledano, mogućnost pojave strućne greške sa smrtnim ishodom takvim načinom rada povećava iz godine u godinu u radu privatnih medicinskih ustanova. Naravno da takvih grešaka ima i u državnim medicinskim ustanovama, ali se ne može tvrditi da su one praćene manjom medijskom pažnjom od rada privatnih medicinskih ustanova, što potonje iznose u svoju odbranu kada se o njima raspravlja i njihov rad kritikuje. Privatna klinika Decedra je jedna od poslednjih iz niza.

Bilo kako bilo, u Hitnu pomoć Kliničkog centra je ušla i policija i organi republičke zdravstvene inspekcije. Sada već bivši direktor, dr. Josifovski je u obraćanju javnosti izneo niz teških optužbi na rad svojih kolega, nazivajući ih «pogrebnom mafijom», pri čemu je apostrofirao rad dvojice od njih. Bivši direktor je tvrdio da pomenute kolege mnogo brže stižu na lokacije na kjima je potrebno konstatovati smrt nego na mesta na kojima se treba obaviti reanimacija a sve zbog toga što prilikom utvrdjivanja smrti imaju šansu da tom prilikom porodici «preporuče» odredjenu pogrebnu službu od koje kasnije dobijaju proviziju za učinjenu uslugu. Teške optužbe koje bi svakog čoveka naterale na ogorčenu odbranu, naterale su i pomenutu dvojicu lekara te je Josifovski, do kraja istrage, nakon razgovora sa ministrom zdravlja i republičkim zdravstvenim inspektorom, sklonjen sa funkcije koju je dotle obavljao. Oglasilo se i SLD koje je u svom saopštenju nije baš bilo nežno prema Josifovskom. Sve u svemu, nadležni obećavaju brzo razrešenje celokupne situacije a inače i ovako ostarelo stanovništvo Srbije, sa pažnjom iščekuje odgovore.

Ono po čemu se ovkva afera u Srbiji razlikuje od sličnih u inostranstvu, a verujte ni tamo nisu «pelcovani» od ovakvog načina brze i neoporezovane zarade, jeste po pitanju – ima li tu politike ? – Sa strane, od veoma uplašenih ljudi koji mi nisu dozvolili da iznesem njihova imena,mogu se čuti komnentari da je sadašnja situacija u Hitnoj pomoći, koju su i ranije tresle afere, posledica borbe za politički uticaj izmedju DSS-a sa jedne strane i DS-a i njihovog sigurnog budućeg koalicionog partnera G17+ sa druge strane, pri čemu se Josifovski smešta u Koštuničin tabor, a napadnuti lekari u Tadićev i Milosavljevićev tabor. Oni su svoje tvrdnje potkrepili i činjenicom, da je supruga jednog od optuženih lekara, Zorana Miloševiča, dr Tijana Milošević, takodje zaposlena u Hitnoj pomoći ujedno i uticajni član Demokratske stranke i nekadašnji aktivni član tzv Kriznog štaba DOSa u Hitnoj pomoći tokom puča 2000-e godine, kada su joj kolege zapamtile mnogo štošta lošeg.Kolege misle da je Josifovskom zasametala grupa koja se okupljala oko to dvoje vrlo dobrostojećih lekara koji, osim što školuju dete u Italiji,imaju i ambiciju (neznam da li su od nje i odustali) da na periferiji grada otvore starački dom u kome bi smeštaj u jednokrevetnoj sobi sa punim pansionom i odgovarajućom negom iznosio 600 eura, a u dvokrevetnoj sobi pod istim uslovima 400 eura i smatrao je da se došlo do dobre prilike da se jednim udarcem ubiju dve muve; da se otklone nepravilnosti u radu i eliminiše suparnički politički uticaj koji je pretio da ga ranije istera iz fotelje.

Što god da se kasnije istragom i presudama utvdi kao istina, manje štete će biti i po Josifovskog i po osumnjičene lekare i povezana pogrebna preduzeća, u odnosu na štetu koju će zbog narušenih profesionalnih i medjuljudskih odnosa u Hitnoj pomoći trpeti pacijenti gubitkom poverenja u ovu jednu od najvažnijih medicinskih ustanova u Beogradu. Mi samo možemo da očekujemo i da se nadamo da niko neće biti poštedjen odgovaranja za učinjeno i rečeno, bilo da se radi o Josifovskom ili ljudima koje on optužuje a što se tiče političke pozadine cele afere, obe strane bi trebalo da osete posledice na prvim sledećim izborima, ako dozvole da se izborima išta u Srbiji reši.